Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

  • Hai la practica cu zambete!


Beneficiar: BANCA TRANSILVANIA SA

    • Cod SMIS
      131581
    • Program operațional
      34 Program Operational Capital Uman
    • Axa
      6 Educatie si competente
    • Domeniul de intervenție
      86 Cresterea numarului absolventilor de invatamantul tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
    • Operațiune
      86 Cre?terea numarului absolven?ilor de inva?amant ter?iar universitar ?i non-universitar care i?i gasesc un loc de munca urmare a accesului la activita?i de inva?are/ cercetare/ inovare la un poten?ial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu poten?ial competitiv identificate conform SNC ?i domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
    • Beneficiar
      BANCA TRANSILVANIA SA
    • Numar contract (finațare)
      NV_11607
    • Data contract
      21.09.2020

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune