Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Modernizare scoala gimnaziala Turda, Structura a Scolii Gimnaziale Mihai Bravu, judetul Tulcea


Beneficiar: COMUNA MIHAI BRAVU/conducere

  • Cod SMIS
   124880
  • Program operațional
   37 Program Operational Regional
  • Axa
   30 Imbunatatirea infrastructurii educationale
  • Domeniul de intervenție
   120 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
  • Operațiune
   120 Cre?terea gradului de participare la nivelul educa?iei timpurii ?i inva?amantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
  • Beneficiar
   COMUNA MIHAI BRAVU/conducere
  • Numar contract (finațare)
   29102
  • Data contract
   02.10.2019

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune