Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice


Beneficiar: MInisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

  • Cod SMIS
   22226
  • Program operațional
   4 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Axa
   1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
  • Domeniul de intervenție
   1.3 Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala
  • Operațiune
   ***
  • Beneficiar
   MInisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
  • Numar contract (finațare)
   POSDRU/87/1.3/S/62665
  • Data contract
   24.08.2010

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune