Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Extinderea si modernizarea capacitatii de productie a PESCADO GRUP SRL prin retehnologizare, realizarea de lucrari de constructii pentru corp nou, schimbare destinatie cladiri existente si supraetajare


Beneficiar: PESCADO GRUP SRL

  • Cod SMIS
   126969
  • Program operațional
   38 Program Operational Pescuit si Afaceri Maritime
  • Axa
   41 Stimularea comercializarii ?i a prelucrarii
  • Domeniul de intervenție
   142 Incurajarea investi?iilor in sectorul prelucrarii ?i al comercializarii
  • Operațiune
   153 Articolul 69 Prelucrarea produselor pescare?ti ?i de acvacultura
  • Beneficiar
   PESCADO GRUP SRL
  • Numar contract (finațare)
   Act aditional nr 5
  • Data contract
   09.09.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune