Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Competenta, inovare si profesionalism in educatie


Beneficiar: FUNDATIA ,,ROMA EDUCATION FUND ROMANIA"

  • Cod SMIS
   105682
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   6 Educatie si competente
  • Domeniul de intervenție
   79 Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
  • Operațiune
   79 Imbunata?irea competen?elor personalului didactic din inva?amantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educa?ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor ?i a unei ?coli incluzive
  • Beneficiar
   FUNDATIA ,,ROMA EDUCATION FUND ROMANIA"
  • Numar contract (finațare)
   OI-MEN/401
  • Data contract
   04.05.2018

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune