Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Diversificarea productiei la S.C. SANITOP S.R.L. prin achizitia de utilaje performante in vederea producerii de mobilier


Beneficiar: SANITOP S.R.L.

  • Cod SMIS
   113127
  • Program operațional
   37 Program Operational Regional
  • Axa
   22 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
  • Domeniul de intervenție
   108 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC
  • Operațiune
   108 Imbunata?irea competitivita?ii economice prin cre?terea productivita?ii muncii in IMM-uri, in sectoarele competitive identificate in SNC
  • Beneficiar
   SANITOP S.R.L.
  • Numar contract (finațare)
   35715
  • Data contract
   09.12.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

 • ACHIZITIE ECHIPAMENTE
  Publicare: 25.10.2021 / Data limită ofertare: 01.11.2021 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE SOFT
  Publicare: 11.10.2021 / Data limită ofertare: 22.10.2021 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE ECHIPAMENTE PE LOTURI
  Publicare: 03.09.2021 / Data limită ofertare: 10.09.2021 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE SOFT
  Publicare: 11.06.2021 / Data limită ofertare: 28.06.2021 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE ECHIPAMENTE
  Publicare: 11.06.2021 / Data limită ofertare: 18.06.2021 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE ECHIPAMENTE
  Publicare: 09.03.2020 / Data limită ofertare: 16.03.2020 / Stare procedură: (închisă)
 • ACHIZITIE ECHIPAMENTE PE LOTURI
  Publicare: 05.09.2019 / Data limită ofertare: 12.09.2019 / Stare procedură: (închisă)
 • Achizitie echipamente
  Publicare: 20.09.2018 / Data limită ofertare: 28.09.2018 / Stare procedură: (închisă)
Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune