Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Consolidare, restaurare si reabilitare ansamblul Bisericii Sfanta Vineri, municipiul Pitesti, judet Arges


Beneficiar: Parohia Sfanta Vineri

  • Cod SMIS
   15877
  • Program operațional
   1 Programul Operational Regional
  • Axa
   5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
  • Domeniul de intervenție
   5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
  • Operațiune
   3 Restaurarea, protejarea si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban
  • Beneficiar
   Parohia Sfanta Vineri
  • Numar contract (finațare)
   3809
  • Data contract
   21.08.2013

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune