Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Conexiunea la internet - o poarta spre educatie si cultura


Beneficiar: FUNDATIA TRADITIA ROMANEASCA

  • Cod SMIS
   41294
  • Program operațional
   3 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
  • Axa
   3 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
  • Domeniul de intervenție
   1 Sustinerea utilizarii TIC
  • Operațiune
   1 Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe
  • Beneficiar
   FUNDATIA TRADITIA ROMANEASCA
  • Numar contract (finațare)
   963/311
  • Data contract
   10.10.2013

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune