Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Sprijin pentru ?anse sporite in ocupare


Beneficiar: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj

  • Cod SMIS
   51345
  • Program operațional
   4 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Axa
   5 Promovarea masurilor active de ocupare
  • Domeniul de intervenție
   5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
  • Operațiune
   ***
  • Beneficiar
   Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj
  • Numar contract (finațare)
   POSDRU/125/5.1/S/125407
  • Data contract
   01.04.2014

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune