Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Aria Naturala Protejata "Lacul snagov" - Management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare


Beneficiar: Fundatia Snagov

  • Cod SMIS
   17610
  • Program operațional
   2 Programul Operational Sectorial Mediu
  • Axa
   4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
  • Domeniul de intervenție
   4.1 Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protectia biodiversitatii si NATURA 2000
  • Operațiune
   ***
  • Beneficiar
   Fundatia Snagov
  • Numar contract (finațare)
   100080
  • Data contract
   04.10.2010

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune