Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • CIRCUITUL TURISTIC IN COMPLEXUL CARSTIC PONOARE


Beneficiar: FUNDATIA UNIVERSITARA BIOTERRA

  • Cod SMIS
   30001
  • Program operațional
   1 Programul Operational Regional
  • Axa
   5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
  • Domeniul de intervenție
   5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare
  • Operațiune
   2 Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor turistice
  • Beneficiar
   FUNDATIA UNIVERSITARA BIOTERRA
  • Numar contract (finațare)
   3324
  • Data contract
   30.07.2012

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune