Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Dezvoltarea activitatii SC Creditop SRL


Beneficiar: CREDITOP SRL

  • Cod SMIS
   132184
  • Program operațional
   37 Program Operational Regional
  • Axa
   22 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
  • Domeniul de intervenție
   107 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri
  • Operațiune
   107 Consolidarea pozi?iei pe pia?a a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC ?i PDR-uri
  • Beneficiar
   CREDITOP SRL
  • Numar contract (finațare)
   21745
  • Data contract
   30.05.2022

Proceduri de achizițe la acest proiect:

 • Furnizare Buldoexcavator
  Publicare: 02.08.2022 / Data limită ofertare: 10.08.2022 / Stare procedură:   ofertare
 • Furnizare Buldoexcavator
  Publicare: 06.06.2022 / Data limită ofertare: 14.06.2022 / Stare procedură: (închisă)
 • Furnizare Excavator
  Publicare: 02.06.2022 / Data limită ofertare: 10.06.2022 / Stare procedură: (închisă)
Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune