Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Nucleo - Activarea in Ferentari


Beneficiar: FUNDA?IA AMFITEATRU

  • Cod SMIS
   RO-ACF-0134
  • Program operațional
   100 Mecanismele Financiare SEE ?i Norvegian 2014-2021
  • Axa
   5 RO-Ceta?enie Activa
  • Domeniul de intervenție
   ***
  • Beneficiar
   FUNDA?IA AMFITEATRU
  • Numar contract (finațare)
   RO2020/ACF_A7_MM_23
  • Data contract
   21.05.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune