Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Integrated Engineering and Production Hub for Smart and Energy Efficient Community Heating Systems


Beneficiar: SC EVINOX TECHNOLOGY HUB SRL

  • Cod SMIS
   RO-INNOVATION-0037
  • Program operațional
   100 Mecanismele Financiare SEE ?i Norvegian 2014-2021
  • Axa
   6 RO-Dezvoltarea Afacerilor
  • Domeniul de intervenție
   ***
  • Beneficiar
   SC EVINOX TECHNOLOGY HUB SRL
  • Numar contract (finațare)
   2021/330994
  • Data contract
   18.04.2022

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune