Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Abilitati digitale pentru intreprinderi competitive


Beneficiar: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI ALBA

  • Cod SMIS
   142832
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   3 Locuri de munca pentru toti
  • Domeniul de intervenție
   55 Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
  • Operațiune
   55 Imbunata?irea nivelului de cuno?tin?e/ competen?e/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angaja?ilor
  • Beneficiar
   CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI ALBA
  • Numar contract (finațare)
   15466
  • Data contract
   21.07.2022

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune