Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • GREENTOP - Agro-Biodiversity


Beneficiar: INDECO SOFT SRL

  • Cod SMIS
   121447
  • Program operațional
   32 Program Operational Competitivitate
  • Axa
   8 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
  • Domeniul de intervenție
   8 Cresterea investitiilor private in CDI
  • Operațiune
   8 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institute de CD si universita?i, in scopul inovarii de procese ?i de produse in sectoarele economice care prezinta poten?ial de cre?tere
  • Beneficiar
   INDECO SOFT SRL
  • Numar contract (finațare)
   381/390057
  • Data contract
   01.10.2021

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune