Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • ACTIVITATE SOCIALA: LINIE DE PRODUCTIE A PROSOAPELOR SI HARTIEI IGIENICE


Beneficiar: COJJO DESTIN INVEST SRL

  • Cod SMIS
   140921
  • Program operațional
   37 Program Operational Regional
  • Axa
   29 Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
  • Domeniul de intervenție
   119 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate
  • Beneficiar
   COJJO DESTIN INVEST SRL
  • Numar contract (finațare)
   14250
  • Data contract
   21.04.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

 • Achizitie echipamente
  Publicare: 14.01.2022 / Data limită ofertare: 21.01.2022 / Stare procedură:   ofertare
 • Achizitie echipamente
  Publicare: 15.10.2021 / Data limită ofertare: 22.10.2021 / Stare procedură:   ofertare
Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune