Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19


Beneficiar: ENJOY SMART SOLUTIONS SRL

  • Cod SMIS
   142764
  • Program operațional
   32 Program Operational Competitivitate
  • Axa
   9 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
  • Domeniul de intervenție
   11 Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica
  • Operațiune
   11 Sprijinirea cre?terii valorii adaugate generate de sectorul TIC ?i a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere
  • Beneficiar
   ENJOY SMART SOLUTIONS SRL
  • Numar contract (finațare)
   11/221_ap3
  • Data contract
   06.07.2021

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune