Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • CONSTRUIRE CAMIN PERSOANE VARSTNICE P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER


Beneficiar: ASOCIATIA SOCIAL ECONOMY IN FISHERMEN'S COMMUNITY OF TUZLA

  • Cod SMIS
   136345
  • Program operațional
   38 Program Operational Pescuit si Afaceri Maritime
  • Axa
   40 O ocupare a for?ei de munca ?i o coeziune teritoriala sporite
  • Domeniul de intervenție
   140 Promovarea cre?terii economice, a incluziunii sociale, a crearii de locuri de munca ?i sprijinirea inser?iei profesionale ?i a mobilita?ii for?ei de munca in cadrul comunita?ilor costiere ?i interioare care depind de pescuit ?i de acvacultura, inclusiv diversificarea activita?ilor din domeniul pescuitului ?i al altor sectoare ale economiei maritime
  • Operațiune
   169 Articolul 63 Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare - Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de func?ionare ?i animare)
  • Beneficiar
   ASOCIATIA SOCIAL ECONOMY IN FISHERMEN'S COMMUNITY OF TUZLA
  • Numar contract (finațare)
   Notificare nr. 326651
  • Data contract
   13.12.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune