Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATA PENTRU SANSE EGALE SI PROSPERITATE


Beneficiar: ASOCIATIA ANCE EUROPE

  • Cod SMIS
   113907
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei
  • Domeniul de intervenție
   56 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala din comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
  • Operațiune
   56 Reducerea numarului de comunita?ii marginalizate in care exista popula?ie apar?inand minorita?ii roma (acele comunita?i incare popula?ia apar?inand minorita?ii roma reprezinta minim 10% din totalul popula?iei la nivelul comunita?ii) aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
  • Beneficiar
   ASOCIATIA ANCE EUROPE
  • Numar contract (finațare)
   19197
  • Data contract
   18.11.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune