Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Educatia prescolara - baza dezvoltarii echilibrate a copiilor


Beneficiar: ORFINI BELL SRL

  • Cod SMIS
   135807
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   6 Educatie si competente
  • Domeniul de intervenție
   75 Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural
  • Operațiune
   75 Cre?terea participarii la inva?amantul ante-pre?colar ?i pre?colar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a ?colii, cu accent pe copiii apar?inand minorita?ii roma ?i a celor din mediul rural
  • Beneficiar
   ORFINI BELL SRL
  • Numar contract (finațare)
   OI-MEC/12050
  • Data contract
   22.02.2021

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune