Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • SEO Giurgiu -Social Educa?ie Ocupare pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale prin masuri integrate


Beneficiar: MEDICAMED MARKET SRL

  • Cod SMIS
   130306
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
  • Domeniul de intervenție
   73 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
  • Operațiune
   73 Reducerea numarului de comunita?i marginalizate aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala din zona rurala ?i ora?e cu o popula?ie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ opera?iuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
  • Beneficiar
   MEDICAMED MARKET SRL
  • Numar contract (finațare)
   11674
  • Data contract
   02.05.2022

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune