Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • 3R / Recalificare, Responsabilitate, Reusita


Beneficiar: ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN PENTRU EDUCATIE SI INCLUZIUNE SOCIALA"

  • Cod SMIS
   135486
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   6 Educatie si competente
  • Domeniul de intervenție
   85 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale
  • Operațiune
   85 Cre?terea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adul?i, cu un nivel scazut de calificare ?i persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoa?terea ?i certificarea rezultatelor inva?arii dobandite in contexte non-formale ?i informale
  • Beneficiar
   ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN PENTRU EDUCATIE SI INCLUZIUNE SOCIALA"
  • Numar contract (finațare)
   13773
  • Data contract
   02.06.2022

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune