Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

  • Achizitia de echipamente performante la Profesional Concept Andi SRL


Beneficiar: PROFESIONAL CONCEPT ANDI SRL

    • Cod SMIS
      131711
    • Program operațional
      37 Program Operational Regional
    • Axa
      22 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
    • Domeniul de intervenție
      107 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri
    • Operațiune
      107 Consolidarea pozi?iei pe pia?a a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC ?i PDR-uri
    • Beneficiar
      PROFESIONAL CONCEPT ANDI SRL
    • Numar contract (finațare)
      20629
    • Data contract
      16.06.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune