Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Economia sociala=Misiune sociala


Beneficiar: ASOCIATIA "CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PTR. INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA BRAILA"

  • Cod SMIS
   128587
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei
  • Domeniul de intervenție
   71 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila
  • Operațiune
   71 Consolidarea capacita?ii intreprinderilor de economie sociala de a func?iona intr-o maniera auto-sustenabila
  • Beneficiar
   ASOCIATIA "CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PTR. INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA BRAILA"
  • Numar contract (finațare)
   506
  • Data contract
   10.01.2022

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune