Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Centrala de producere prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz


Beneficiar: LUCOSDIOV CONSULTING S.R.L.

  • Cod SMIS
   20589
  • Program operațional
   3 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
  • Axa
   4 Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice
  • Domeniul de intervenție
   2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
  • Operațiune
   1 Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei...
  • Beneficiar
   LUCOSDIOV CONSULTING S.R.L.

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune