Achiziții beneficiari privați

mfe-c

Această aplicaţie web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene, conține toate anunțurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat (entități juridice fără calitate de autoritate contractantă care au semnat un contract de finanțare/acord). Publicarea anunţurilor pe acest site este obligatorie, conform prevederilor Ordinului de ministru nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ordinul nr. 1284/2016 consolidează într-un singur document toate reglementările specifice achizițiilor derulate de entitățile private (Ordinul MFE nr. 1120/2013, Ordinul MFE nr. 1191/2014, Ordinul MFE nr. 3123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016), care au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a noii legislații în domeniul achizițiilor publice.

 

 

La elaborarea ordinului s-au avut în vedere următoarele aspecte:

1. S-au preluat noile prevederi incidente din Legea nr. 98/2016;
2. S-a extins aria de aplicabilitate a ordinului, introducându-se și finanțarea nerambursabilă prin:

  • Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”
  • Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime;

3. S-a introdus un capitol dedicat aplicării principiului proporționalității în verificarea administrativă a cererii de rambursare.

Raționamentul care stă la baza ordinului este acela conform căruia entitățile private (solicitanți / beneficiari) care derulează achiziții în cadrul proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale.

De asemenea, informam beneficiarii privați că a intrat în vigoare Ordinul nr. 6712/890 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeana implementate în parteneriat, între entitați publice și entitați private, emis de MDRAPFE și ANAP, publicat în Monitorul Oficial nr. 933/27.11.2016. Ordinul a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Transparența – Legislație – Achiziții, si poate fi accesat aici: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Ordin_nr_6712_si_nr_890_publicat_in_Monit._oficial_nr_933_din_27.11.2017.pdf

Ministerul Fondurilor Europene