Descriere lot procedura

Denumire societate: SC BENINSTAL SRL Adresă societate: localitatea Apahida, strada Republicii, nr. 4/A, jud. Cluj Date de contact societate: Tel. 0756/052200, Fax 0264/415220, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. CUI: RO 15273009 ANUNȚ DE INTENȚIE/PARTICIPARE La procedura de atribuire a contractului de furnizare a utilajului de forat orizontal PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ I ,,Un sistem inovativ și ecoeficient de producție’’ DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE DM1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile ( A2 ) TITLUL PROIECTULUI Creșterea competitivității SC BENINSTAL SRL prin achiziționarea unui utilaj de forat orizontal Obiectul contractului de furnizare bunuri 1. Furnizarea utilajului de forat orizontal în cuantum numeric de 1 buc. Locul de livrare al produselor/bunurilor ( locația implementării proiectului ): • Cluj Napoca, strada Fabricii, nr. 145A, jud. Cluj Tipul și durata contractului: • contract de furnizare a utilajului de forat orizontal • durata contractului: min. 9 luni de la data semnării de către ambele părți Termenul de livrare al utilajului de forat orizontal care face obiectul prezentei proceduri de atribuire: • max. 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare Valoarea estimată a contractului: Preț lei: 1,283,937.16 RON, fără TVA ( prețul este maximal ) Preț Euro:283,674.06 Euro,fără TVA( curs BNR Euro/lei 1 Euro = 4.5261 lei din 15.01.2014 ) – prețul este maximal Defalcarea valorii estimate: Denumire produs/activ tangibil: • Utilaj de forat orizontal ( 1 buc ) = 1,283,937.16 RON, fără TVA ( prețul este maximal ) Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 din 2013 Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 24.01.2014 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Ofertele trebuie depuse în original, semnate şi ştampilate din partea ofertantului, într-un singur exemplar. Prin poştă, curierat sau personal la punctul de lucru al societății achizitoare, anume: • Localitatea Cluj Napoca, strada Fabricii, nr. 145A, jud. Cluj Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: • Localitatea Cluj Napoca, strada Fabricii, nr. 145A, jud. Cluj – la data de 27.01.2014, în intervalul orar: 12.00 : 16.00. Data și locul evaluării ofertelor: • Localitatea Cluj Napoca, strada Fabricii, nr. 145A, jud. Cluj – între 28.01.2014 și 29.01.2014 Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse într-o altă limbă trebuie atașată traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Moneda folosită: RON sau EURO. Valabilitatea ofertei: minimum 60 de zile calendaristice Oferta va fi semnată și ștampilată Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Bucur Ioan Beniamin, reprezentant legal SC BENINSTAL SRL Date de contact: Tel: 0756/052200 Fax: 0264/415220 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 17.01.2014 Nume firmă SC BENINSTAL SRL