Descriere lot procedura

Titlu proiect: „ Cresterea capacitatii de productie si modernizarea activitatii SC Edith Media S.R.L. prin achizitia de echipamente moderne” Cod SMIS: 43879 Contract de finantare nr 4m/400768/29.11.2013 Tipul contractului: contract de furnizare imprimanta pe suport rigid cu cerneala UV Locul de implementare: livrarea si punerea in functiune a echipamentelor se va face la sediul S.C EDITH MEDIA SRL, mun. Braşov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov. Programul de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITAŢII ECONOMICE”; AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”; DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregatirea pentru competiţia pe piaţa a intreprinderilor, in special a IMM”; OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”; A2 – Sprijin financiar in valoare de pâna la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii 1. Procedura aplicata: Procedura simplificata conform Ordinului nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 2. Obiectul contractului: contract de furnizare imprimantă pe suport rigid cu cerneală UV (inclusiv opțiune de imprimare pe suport flexibil) 3. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (a se vedea in documentatia de atribuire atasata factorii de punctaj, ponderea acestora si algoritmul de calcul) 4. Beneficiar: S.C EDITH MEDIA SRL Adresa: Mun. Braşov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov Tel 0723-315591. Fax. 0268-333022, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana de contact: Luigi Brasoveanu - Administrator 5. Valoarea estimata a contractului: 400.590,00 lei plus TVA 6. Durata contractului de furnizare: 3 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti. 7. Termen de livrare a bunurilor: Maxim 30 de zile de la plata avansului sau de la comanda scrisa a achizitorului. 8. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata in cadrul anuntului, se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati sau poate fi solicitată la SC EDITH MEDIA SRL, Mun. Braşov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud Brasov prin fax sau e-mail. 9. Oferta depusa va contine obligatoriu, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire: Documente de calificare, Propunere tehnica, Propunere financiara 10. Data şi ora-limita de depunere a ofertei: 28.01.2014 ora 15.00; 11. Data şi ora deschiderii ofertelor: 28.01.2014 ora 16 la sediul S.C EDITH MEDIA SRL. 12.Adresa la care se transmit ofertele: S.C EDITH MEDIA SRL, mun. Braşov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud. Braşov, 13. Pretul ofertei: va fi exprimat in lei sau Euro (fara TVA) 14. Limba de redactare a ofertei: limba romana 15. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile