Descriere lot procedura

Achizitor/Beneficiar privat: PREFERATO SRL, cu sediul in Gheorgheni, Str. Cimitirului, Nr. 2/A, Judeţul Harghita. Titlul proiectului: „Dezvoltarea activitatii economice in domeniul fabricarii usilor si ferestrelor din material plastic la Preferato Srl”. finantat din fonduri comunitare: FEDR, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile. Obiectul contractului este reprezentat de achizitionare de utilaje tehnologice pentru modernizarea/dezvoltarea activitatii de fabricare a usilor si ferestrelor din material plastic. Valoarea estimate a contractului de furnizare a celor opt utilaje este de 753.264,98 Ron + TVA. Procedura aplicată: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120 din 15.10.2013 (M. Of. 650/22.10.2013) – privind aprobarea procedurii simplificate aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Documentaţia de atribuire este anexată la prezentul anunţ şi poate fi descărcată online. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: LORINCZ MIRCEA ANDRAS- administrator Telefon: 0745517371 Poştă electronicăl: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.