Descriere lot procedura

SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL cu sediul in Calea Rahovei nr.266-268, CORP 61, Etaj 3, axele A-B, stalpii 19-20, Cam. 17, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Stimularea inovarii in cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obtinerea de materiale nanostructurate cu activitate electro-catalitica”- acronim SARELCAT, proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE, Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.3.3 , anunta organizarea procedurii de achizitie publica de servicii pentru pregatirea si depunerea cererilor de acordare a dreptului de proprietate. Se vor depune documentele necesare pentru obtinerea a 3 brevete nationale.