Descriere lot procedura

SC Optoelectronica-2001 SA cu sediul in Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Jud. Ilfov, reprezentata de Necsoiu Teodor, Director General, in calitate de beneficiar al proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de CD din SC Optoelectronica-2001 SA" Anunta anularea procedurii de achizitie simplificata (conform Ordinului 1120/22.10.2013), pentru atribuirea contractului de lucrari de amenajare si modernizare, demarata la data de 09.12.2013. Achizitorul anunta anularea procedurii de achizitie mai sus mentionata din cauza ca pretul pe catorii de lucrari nu este bine dimensionat (arhitectura si ventilatii) ca sume si termene de executie. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul societatii la tel: 0214574498.