Descriere lot procedura

Societatea FEROCHIM SRL, cu sediul in Str Gheorghe Doja, Nr 272/A, Municipiul Targu Mures, Jud. Mures, Romania, anunta lansarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie echipamente, conform instructiunilor si specificatiilor din documentatia atasata. Procedura de achizitie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului MFE 1120/2013, si are loc in cadrul proiectului „Modernizarea S.C. FEROCHIM S.R.L. in municipiul Targu Mures, judet Mures”, SMIS 42837, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat.