Descriere lot procedura

Beneficiar : S.C. TECOR INDUSTRIES S.R.L. Sediul: Oradea, str. Meziadului, nr.27, jud. Bihor Titlul proiectului: „Creșterea competitivității S.C. Tecor Industries S.R.L., prin achiziționarea de utilaje inovatoare”, cod SMIS 44503, Contract nr. 4m/400504/5/14.11.2013 Locatia implementarii: Oradea, str. Tuberozelor, nr. 26, jud. Bihor. Lot de achizitie echipamente pentru prelucrari metalice: -Cuptor calire si cuptor revenire Obiectul proiectului: Achizitie echipamente tehnologice in cadrul proiectului „Creșterea competitivității S.C. Tecor Industries S.R.L., prin achiziționarea de utilaje inovatoare” co-finantat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”; AXA PRIORITARĂ 1- Un sistem inovativ si ecoficient de productie; DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM; Operațiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mici și mijlocii” Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L. anunta lansarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie echipamente, in conformitate cu cu prevederile Ordinului MFE 1120/2013 si cu instructiunile si specificatiile din documentatia atasata. Documentatia cuprinde 4 sectiuni: 1. Sectiunea I – INFORMATII GENERALE 2. Sectiunea II – Caietul de sarcini 3. Sectiunea III – FISA DE DATE A ACHIZITIEI 4. Sectiunea IV – FORMULARE SI MODELE Valoarea totala a proiectului este 1,701.360,53 RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de 957.435,46 lei. Detalierea caracteristicilor tehnice si a produselor solicitate se afla in documentatia de atribuire si caietul de sarcini. Valoarea contractului: 86899,32 lei plus TVA. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Termen de livrare al echipamentelor: 5 luni de la data comenzii ferme, dar nu mai mult de 7 luni de la semnarea avansului. Livrarea echipamentelor: Oradea, str. Tuberozelor, nr. 26, jud. Bihor. Valoarea totala supusa licitatiei: 86899,32 LEI In cazul in care se va solicita avans, plata acestuia se va face dupa semnarea contractului. Foarte important: Factura de avans, daca se solicita, trebuie insotita de scrisoare de garantie bancara, scrisoare care sa acopere contravoaloare avansului solicitat, precum si cel putin perioada de valabilitate a contractului. Rest de plata: in termen de 60 de zile de la receptia bunurilor și punerea lor in functiune. Termen de depunere a ofertei si a documentatiei ce insoteste oferta: 31.01.2014, ora 16, la adresa: Loc. Oradea, Str. Meziadului, Nr. 27, Județul Bihor. Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de atribuire va avea loc in data de 03.02.2014, ora 14:00. Contractul de furnizare se va semna pana la data limita de 10.02.2014. Folderul atasat este in format arhivat, si contine 2 fisiere: 1. Documentatia de atribuire si indicatiile aferente, in format pdf. 2. Formulare ce trebuie sa insoteasca oferta, in format word. Potentialii furnizori trebuie sa declare ca echipamentele livrate utilizeaza tehnologii mai noi de 3 ani. Ofertele trebuie insotite de documente din care sa rezulte ca sunt indeplinite standardele ISO 9001. Toate echipamentele trebuie sa fie noi. Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa persoanei de contact: dl. Darius TELEA e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Tel: 0372904800, Fax: 0259 412 368