Descriere lot procedura

SC ANDODENT SRL cu sediul in mun. Ploiesti, jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/2781/2006, avand CUI 19737748, anunta demararea procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente radiologice in cadrul proiectului: “Completare dotari pentru activitate medicala specializata - Andodent S.R.L”, cod SMIS 30802. Obiectul contractului: - furnizarea de echipamente radiologice de ultima generatie - 696.514,00 lei +TVA Durata contract: - 90 zile de la data semnarii de ambele parti (la care se adauga perioada de garantie) Sursa de finantare a contractului: - FEDR + Bugetul national + fondurile proprii ale achizitorului Date de contact achizitor: - telefon/fax: 0344105462 - interval orar : L-V – 09:00 – 17:00 - email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. - persoana de contact: Mioara Magdalena Ungureanu Locul principal de livrare: - Str. Malu Rosu nr. 81A, Bloc 106D, parter, apt. 2, mun. Ploiesti, jud. Prahova Procedura de atribuire aplicata: - procedura simplificata cf. ordin MFE nr. 1120/15.10.2013 Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire: - 17.01.2014 Data limita pentru transmiterea raspunsurilor la clarificari: - 20.01.2014 Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: - SC Andodent SRL: Str. Malu Rosu 97A, Bloc 120B, apt. 3, mun. Ploiesti, jud. Prahova Perioada de valabilitate a ofertelor: - 60 zile de la data depunerii Data limita pentru depunerea ofertelor: - 23.01.2014, ora 10:00 Deschiderea ofertelor: - 23.01.2014, ora 12:30 Limba de redactare a ofertei: româna Preturile unitare cuprinse in propunerea financiara vor fi stabilite in lei si nu vor include TVA. Ofertele se transmit/depun in original, semnate si stampilate conform cerintelor din Fisa de date a achizitiei. Criterii de selectie si calificare a ofertelor: in conformitate cu Fisa de date a achizitiei Garantie de participare: solicitata Garantie de buna executie: solicitata