Descriere lot procedura

Achizitie echipamente in cadrul proiectului: "Diversificarea productiei in cadrul S.C PRESTIGE HOTEL&RESORT S.R.L prin achizitie de echipamente pentru activitati de catering" finantat prin Programul Operational Regional 2007 -2013 Axa Prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor