Descriere lot procedura

S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, et.1, Alexandria, Jud. Teleorman, anunţă procedura de achiziţii pentru selectarea furnizorului de bunuri – Malaxor, Troliu + cupă, Panou cu automatizare și Dozator agregate – în cadrul proiectului: „Modernizarea activităţii de producţie - S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L.”., în conformitate cu Ordinul nr. 1120/22.10.2013 privind aprobarea procedurii simplificate de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta. 1. Denumirea/numele: S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L. 2. Codul unic de înregistrare 6690830 3. Adresa sediului social: Str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, et.1, Alexandria, cod postal 140072, Jud. Teleorman 4. Telefon: +40-744-524.732 5. Fax: +40-247-310.012 6. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 7. Pagina de internet: - 8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: Ordinul nr. 1120/22.10.2013 privind aprobarea procedurii simplificate de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta. 9. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională+Bugetul naţional/fondurile proprii ale S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L 10. Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele: contract de furnizare bunuri, conform documentaţiei de atribuire. 11. Informaţii şi clarificări: a. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul social al S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L. – Str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, et.1, Alexandria, cod postal 140072, Jud. Teleorman, persoana de contact: SEBA Tudor, de Luni–Vineri: 8:00–16:00; b. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2014, ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: +40-744-524.732, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoana de contact: SEBA Tudor; c. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 13.01.2014, ora 15:00. 12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.01.2014, ora 10,00. 13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L. - Str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, et.1, Alexandria, cod postal 140072, Jud. Teleorman. 14. Deschiderea ofertelor: 16.01.2014, ora 15:00, la sediul social al S.C. AAS CONSTRUCT S.R.L., Str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, et.1, Alexandria, cod postal 140072, Jud. Teleorman. 15. Limba de redactare a ofertei: Limba română. 16. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform Fişei de date a achiziţiei. 17. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA (curs BNR din data deschiderii ofertelor). 18. Criteriul care va fi utilizat pentru de atribuirea contractului de furnizarea bunuri: Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic