Descriere lot procedura

SC NILGOM SRL, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție „Furnizare echipament pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice – Mașina de debitat tablă”, în cadrul proiectului „Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”, Cod SMIS 44022, contract de finantare nr. 4m/400045/2/06.09.2013, decide anularea procedurii de atribuire menționată mai sus, ca urmare a rezilierii contractului de furnizare atribuit. Procedura va fi reluată la o dată ulterioară, prin publicarea unui nou anunț pe www.fonduri-ue.ro, conform prevederilor legale în vigoare.