Descriere lot procedura

ROMSOUND SRL anunţă demararea procedurii de achiziţie având ca obiect echipamente IT şi software suport pentru sistemul informatic integrat, finanţat în cadrul POS CCE, Axa prioritară III, Domeniul Major de Intervenţie 3, Operaţiunea 1. Achizitor: ROMSOUND SRL Adresa: str. Constantin Brâncuşi, nr. 132, Cluj Napoca, jud. Cluj Fax: +4 0364 401 052 Persoană de contact: Gyarmati Noémi Obiectul contractului: echipamente IT şi software suport pentru sistemul informatic integrat Locul de implementare: str. Constantin Brâncuşi, nr. 132, Cluj Napoca, jud. Cluj Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic Documentaţia de atribuire se poate ridica de la adresa achizitorului: str. Constantin Brâncuşi, nr. 132, Cluj Napoca, jud. Cluj Ofertele pot fi depuse pana la data de 09.01.2014, ora 09.00 la adresa achizitorului. Informaţii suplimentare pot fi solicitate până la data de 06.01.2014, ora 10.00, la datele de contact de mai sus. Răspunsurile la solicitările de informaţii suplimentare vor fi trimise până la data de 07.01.2014, ora 17.00. Deschiderea ofertelor se va face in data de 09.01.2014, ora 10.00 la adresa achizitorului.