Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING S.R.L. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08 / 2938 / 13.12.2004 3. Codul unic de înregistrare: RO 6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” finantat prin: Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (P.O.S.C.C.E.) 2007 – 2013 – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE D.M.I.1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.”, OPERAŢIUNEA 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub-operatiunea b), adresata întreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: achizitie “STRUCTURI METALICE SI PANOURI SI INCHIDERI PERIMETRALE”, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara, cod postal 337457; 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului in lei: 2.002.326,00 lei, la care se adaugă TVA. 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE și Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Data si ora limita de depunere a ofertei: 10.01.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 15. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei. 16. Limba de redactare a ofertei: limba romana. 17. Curs de referinta leu - euro: Nu este cazul. 18. Informaţii şi clarificări: se pot obține de la sediul social al CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal: 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 8:00–16:00, numar de telefon: +40.0720.110.622, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 27.12.2013