Descriere lot procedura

S.C. MARTY PAN S.R.L. CUI: 11571533 Mun. Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, Nr. 39, Jud. Cluj Tel. 0264-597.451 Fax 0264-597.451 ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de servicii Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3 Dezvoltarea e-economiei OPERAŢIUNEA 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri “MODERNIZAREA ÎNTREPRINDERII S.C. MARTY PAN S.R.L. PRIN SOLUȚII TIC PERFORMANTE” Obiectul contractului îl constituie Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații. Locul de implementare a sistemului informatic ( locația implementării proiectului ): • Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, nr. 39 • Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 5 • Jud.Cluj, Mun. Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 4-5 Tipul și durata contractului: • contract de servicii pentru Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații • perioada de valabilitate a contractului de servicii informatice (ERP) este de 10 luni Valoarea estimată a contractului pentru Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații, necesare implementării proiectului “MODERNIZAREA INTREPRINDERII S.C. MARTY PAN S.R.L. PRIN SOLUTII TIC PERFORMANTE” este de 168.560,00 lei + TVA Defalcarea prețurilor: - Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații – 60.200,00 RON + TVA - Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP – 18.060,00 RON + TVA - Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații– 90.300,00 RON + TVA Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 18.11. 2013 ora 12:00, la punctul de lucru din Mun. Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 46, Ap. 10, Jud. Cluj, iar deschiderea şi evaluarea ofertelor între 19.11.2013 - 20.11.2013, tot la punctul de lucru din Mun. Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 46, Ap. 10, Jud. Cluj. Ofertele de preț vor fi depuse prin poștă sau personal la punctul de lucru din Mun. Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 46, Ap. 10, Jud. Cluj. Limba de redactare a ofertei: română Valabilitatea ofertei: 90 de zile Ofertele alternative: interzise DATA: 05.11.2013 Nume firmă SC MARTY PAN S.R.L.