Descriere lot procedura

Denumire contract: Servicii pentru elaborarea planului de management – consultanta in probleme de mediu: Activităţile din proiect pentru care se face achiziţia: • Realizarea structurii bazei de date; • Studiu GIS privind mediul fizico-geografic • Elaborarea studiului socio-economic • Elaborarea metodologiilor și a planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională incluse în aria naturală vizată prin proiect; • Elaborarea planului de management pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor prezente în aria naturală protejată pe baza rezultatelor activităţilor de inventariere, evaluare şi cartografiere.