Descriere lot procedura

Studiu evaluare stare conservare şi hărţi inclusiv realizarea planului de management in situl Natura 2000 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (ROSCI0376) A1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor protejate de interes comunitar din cadrul ROSCI0376 - Se va realiza analiza starii de conservare a speciilor protejate de interes comunitar pentru care a fost declarat situl ROSCI0376 - Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele. Acestă activitate va cuprinde: a) cartarea, evaluarea stării de conservare şi inventarierea speciilor protejate de interes comunitar pentru care a fost declarat situl (se vor colecta şi informaţii legate de mediul fizic; acestea sunt necesare stabilirii măsurilor de management) A.7 . Elaborarea planului de management pentru situl Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (ROSCI 0376), cu implicarea factorilor interesaţi Rezultate aşteptate (cuantificate) - 1 Plan de management pentru ROSCI0376