Descriere lot procedura

Obiectul contractului: Achizitionarea componentelor electrice pentru proiectul "Centrala electrica eoliana cu o putere de 12,5 MW prin instalarea a 5 turbine in Oravita-Poieni" Proiectul este finanţat în cadrul POSCCE, Axa prioritară IV, Domeniul Major de Intervenţie 2 Locatia de implementare a contractului: Localitatea: Oravita-Poieni, jud. Caras-Severin, Romania Durata contractului este de 12 luni Valoarea estimata a contractului, fara TVA, este de 9.068.530,00 LEI, defalcata pe cele doua componente astfel: 1. "Racordarea la retea a unei centrale electrice eoliene Poieni-Oravita cu o putere totala de 12,5 MW-Statia utilizator", valoare estimata: 7.345.870 lei si 2. "Retea de distributie 20 KV parc eolian 12,5 MW Oravita-Poieni", valoare estimata: 1.722.660 lei. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Perioada de valabilitate oferte: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 30/12/2013, ora 12.00 Adresa la care se transmit ofertele: Sediul secundar al S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L., Timisoara, Piata Unirii, nr. 3, judetul Timis, cod postal 300085 (prin poştă, curierat sau personal). Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line.