Descriere lot procedura

SC Convex-Network SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, etaj 1, CIF RO17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub J40/2015/2005, în calitate de Beneficiar al contractului de finanţare POSDRU/110/5.2./G/86945 – „Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, anunţa lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu de piata, conform cu prevederile Ordinului 1050/2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente, cod CPV 79952000 - 2. Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945, “ Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”