Descriere lot procedura

Numele beneficiarului: ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI Adresă: Municipiul Craiova, Str. Mitropolit Firmilian nr. 3, Județul Dolj, cod poștal: 200381, România Telefon/Fax: 0251.53.27.28 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana de contact: Ciocșan Silviu Octavian, telefon/fax: 0745.655.958/0251.53.27.28, e-mail silviuteo2002@yahoo. Titlul proiectului „CENTRU SOCIAL MUNTIFUNCȚIONAL ÎN BUCUREȘTI” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 Axa Prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2. „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, cod SMIS 37557 Obiectul contractului de achizitie: Contract de lucrari. Execuție lucrări de construcție în cadrul proiectului „CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN BUCUREȘTI”. În cadrul contractului de lucrări se va asigura procurarea și montajul utilajelor aferente clădirii, cu respectarea prevederilor cuprinse în specificatiile tehnice și în proiectul tehnic. 1 Ventilator pentru evacuare aer viciat, cu motor centrifugal, montaj mural 8 buc 2 Grila de transfer 10 buc 3 Sistem monosplit Qr=2.5 kW 6 buc 4 Sistem monosplit Qr=3.5 kW 1 buc 5 Sistem monosplit Qr=5.0 kW 2 buc 6 Sistem monosplit Qr=6.0 kW 2 buc 7 Cazan mural 40 kW 1 buc 8 Vas expansiune Vu=50 [l] 1 buc 9 Supapa de siguranța Dn20 3 buc 10 Pompa circulatie cazan D=2.4 [mc/h], H=5.0 [mCA] 1 buc 11 Boiler acm V=200 [l] 1 buc 12 Filtru de impuritati, Y, DN32 (1 ¼”) 1 buc 13 FILTRU DE IMPURITATI Y DN 32 1 buc 14 Filtru anticalcar, DN32 1 buc 15 Dispozitiv automat de aerisire, DN15 2 buc 16 Platforma liftata 1 buc Valoarea estimată a contractului de achiziție: 2.443.132,19 lei la care se adaugă TVA, echivalentul a 545.268,99 Euro, la care se adauga TVA ( curs valabil din data de 19.12.2013 (1 euro = 4,4806 lei lei) Locul de executare a lucrarilor: Municipiul București, Str. Constantin Bosianu nr. 28, sector 4 Tipul și durata contractului: contract de lucrari, durata 18 luni Procedura de achizitie conform legii: Procedura simplificata aplicabilă beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, CONFORM Ordinului 1120/2013. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Data și ora limită de depunere a ofertelor: 31.12.2013, ora 12:00 Data și ora deschiderii ofertelor: 31.12.2013, ora 13:00