Descriere lot procedura

Obiectul contractului de furnizare bunuri:  Echipament: Computer to plate (CTP) Locul de livrare a produselor ( locația implementării proiectului ): Județul Cluj, Localitatea Sat. Codor, Comuna Jichisu de Jos, Nr. 166 Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, 30.10.2014 Termenul de livrare şi de punere în funcţiune: 01.09.2014 Valoarea estimată a contractului: Echipament Computer to plate (CTP): 603.112,5 RON fără TVA Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 din 2013 Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 27.12.2013 ora 17:00 Locul şi modalitatea de depunere: Ofertele se pot depune personal, prin poştă, sau cu curierat rapid, la adresa: Dej, str. Traian, nr.14, jud. Cluj Pe plic se trec datele de identificare ale ofertantului. Oferta trebuie să fie semnată şi ştampilată în original. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Adresa: Dej, str. Traian, nr.14, jud. Cluj, 30.12.2013, în intervalul orar: 12: 00 - .17 : 00 Limba de redactare a ofertei: Limba română Moneda folosită: RON sau EURO, curs EURO folosit în procedură: 4,48 RON / Euro Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Adresă poștă electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Telefon: 0744 594 586 Fax: 0264 212468 Persoana de contact: Șutea Mircea Claudiu