Descriere lot procedura

Procedura de atribuire aplicată: conforma Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data și ora limită de depunere a ofertei: 12.11.2013 ora 12 Data,locul și ora ședinței de deschidere si evaluare a ofertelor: 12.11.2013 ora 13 la sediul societății din localitatea Deva, strada Victor Suiaga, nr. 1D, jud. Hunedoara. Perioada de evaluare a ofertelor va fi intre 12.11.2013 si 13.11.2013. Adresa la care se transmit ofertele și modalitatea de transmitere a acestora : localitatea Deva, strada Victor Suiaga, nr. 1D, jud. Hunedoara. Ofertele se transmit prin poştă/curier rapid sau se depun personal. Potentialii ofertanti interesati pot intra in posesia Documentatiei de atribuire (Fisa de date a achizitiei (cu conditiile ce trebuiesc indeplinite), Modele de formulare, Caiet de sarcini si Model de contract) direct la sediul S.C. PROGER COMLAC S.R.L. din strada Victor Suiaga, nr. 1D, localitate Deva, jud. Hunedoara, Romania, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8.00 - 16.00, după semnarea Angajamentului de confidenţialitate ataşat.