Descriere lot procedura

S.C. E-INVEST MARKETING S.R.L CUI: RO 18128674 Sediul: Str Lămâiţei nr 9, sector 4, Bucureşti Fax. 0318146191 ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 256 din 01.08.2014 La procedura de atribuire a contractului de achizitie licente software necesare implementarii unui sistem informatic integrat, inclusiv baze de date si solutii de Securitate Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, Axa prioritara III: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Domeniul Major de Interventie 3: Sustinerea E-Economiei, Operatiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri. Titlu proiect: “Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri in cadrul societatii E-Invest Marketing, in scopul cresterii eficientei firmei”. Obiectul contractului: Furnizarea de licente software necesare implementarii unui sistem informatic integrat, inclusiv baze de date si solutii de securitate conform caietului de sarcini al achizitiei. Procedura de atribuire aplicata: Procedura simplificata, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data şi ora-limită pentru depunerea ofertelor: 08.08.2014, ora 14:00 Adresa la care se transmit ofertele: Str. Lămâiţei nr 9, Sector 4, Bucureşti. Ofertele se transmit prin poştă/curier rapid sau se depun personal. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile calendaristice. Criteriu de atribuire: “Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Detalii suplimentare puteti obtine de la: Nume persoana contact: Madalin Matica Functie: Reprezentant legal proiect Tel. 0745777775, Fax: 031.814.61.91 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.