Descriere lot procedura

S.C. EMS-Electra SRL cu sediul în Iași, Bd. Chimiei nr.8, Romania, intenționează să atribuie în cadrul proiectului „Creșterea competitivității companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic” cod SMIS 44404, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională pe baza contractului de finanțare nr. 4m/400342/2/04.11.2013, un contract de furnizare având ca obiect: Lot 2 - Dispozitiv de măsurare și înregistrare temperatură – 1 bucată, valoare estimată 20.029,50 lei (4501,00 Euro) Instrucțiuni referitoare la ofertare și la caracteristicile tehnice ale echipamentului se găsesc în documentul atașat acestui anunț, redactat în limbile română și engleză.